Wat is Huize August?

Een ontmoetingshuis over generaties heen

In Huize August staat ontmoeten centraal

Veel mensen, waaronder senioren, zijn vaak eenzaam. Zelfs in Kortrijk. Ze missen iemand om mee te praten. Ze missen het om bezig te zijn in fijn gezelschap. In Huize August kan dat, want ontmoeten staat hier centraal. Met leeftijdsgenoten, maar ook met de jongere generatie.

Leerlingen en studenten die kiezen voor een beroep waarin werken met mensen belangrijk is, ontvangen gasten in Huize August. De gasten en leerlingen/​studenten gaan samen aan de slag. Er is tijd en ruimte voor gesprekken en verhalen. Om te leren van en met elkaar. Om dichter bij elkaar te komen. Want wat spookt de jeugd van tegenwoordig’ allemaal uit? En kunnen senioren dan echt alleen maar over vroeger was het zoveel beter’ praten? Tijd om het uit te klaren.

De leerlingen en studenten volgen allemaal een zorgopleiding aan RHIZO Zorgkrachtschool Kortrijk, VIVATO en VIVES Kortrijk-Ieper-Brugge graduaat verpleegkunde. Communicatie is een sleutelcompetentie in de zorg. En communiceren, dat leren jongeren het beste in de praktijk. Met échte mensen, die ze niet altijd goed kennen.

Kalender

Wanneer kan je langskomen? Welke activiteiten gaan door?
Er valt heel wat te beleven in Huize August!

Ontdek ons aanbod